Přeskočit na obsah

Chci uchovnit psa / fenu

1. Výstavy
Povinné: 2 x výstava vyššího typu (pod FCI), mezinárodní, národní, speciální + 1x povinná výstava klubová se zadáváním titulu CAC. Uznávají se pouze výstavy v České republice od třídy mladých a starších, ocenění/známka Výborný a Velmi dobrý.
Doporučené: počet dalších absolvovaných výstav není omezen, je možné usilovat o získání šampionátů mladých, dospělých, veteránů a to v ČR i v jiných zemích.

2. Rentgeny kloubů
Povinné: vyšetření dysplazie kyčelních kloubů = DKK. Zápisní řád ČMKU i Chovatelský řád FCI vylučuje z chovu jedince se zjištěnou dysplazií kyčelního kloubu těžkého stupně, tedy stupněm E.
Doporučené: vyšetření dysplazie loketních kloubů = DLK, eventuelně OCD ramen = osteochondróza. Na RTG vyšetření kloubů může pes/fena až po dosažení věku 12 měsíců a kdykoli později. RTG vyšetření může provést jakýkoli veterinární lékař, ale posouzení snímků smí provést jen vet, který má osvědčení posuzovatele vydané Komorou veterinárních lékařů – oficiální posuzovatel.
Pokud provede snímkování vet, který je zároveň posuzovatel (pro jiná plemena), není nutné snímky nikam posílat, vše se vyřídí u jednoho veta. Je možné nechat provést snímkování u kteréhokoli veta ( který má patřičné vybavení a umí to) a ten snímky pošle klubovým posuzovatelům na CD. Každý vet, který provede RTG kloubů, zapíše tento úkon do průkazu původu psa/feny. POTVRZENÍ O RTG VYŠETŘENÍ na DKK a DLK vystaví buď přímo posuzovatel, pokud provede snímkování a je zároveň posuzovatel, v případě, že se snímky posílají klubovým posuzovatelům, přijde majiteli psa/feny poštou po zaplacení nebo na dobírku. Kluboví posuzovatelé jsou uvedeni v Kontaktech.

3. Genetická vyšetření
Povinné: vyšetření na JE = juvenilní epilepsii – epilepsie postihující štěňata a mladá zvířata. Pokud jsou oba rodiče čistí/clear, není nutné testovat, ale je nutné doložit (CBP).
Doporučené: další genetická vyšetření jsou důležitá pro chov zdravých jedinců s odpovídající srstí:
LSD = Lagotto Storage Disease = progresivní neurologická porucha chování jako je neklid, deprese, agrese.
Furnishing = osrstění obočí a vousů
Curly = kudrnatost
Genetické laboratoře stále objevují nové genetické zákonitosti a nabízejí stále nová vyšetření. Je možné nechat udělat další vyšetření případně i celý DNA profil (v zahraniční laboratoři). Zvláště u krycích psů je důležité nezůstat jen u vyšetření povinného. Genetické laboratoře jsou uvedené v Kontaktech. Genetická vyšetření nejsou omezená věkem, dají se provést již u štěňat z bukálního stěru – sliny (za dodržení určitých podmínek), případně z krve a kdykoli později.

4. Vyšetření očí
Doporučené: a to buď genetickým vyšetřením PRA-prcd = Progresivní retinální atrofie anebo oftalmologickým vyšetřením na dědičné oční vady = DOV. Genetické vyšetření lze provést s ostatními genetickými testy ale i samostatně. Oftalmologické vyšetření provede vet. oftalmolog, který má osvědčení vydané Komorou veterinárních lékařů – oficiální posuzovatel. Oftalmologické vyšetření zahrnuje vyšetření na 16 dědičných očních vad a má platnost 2 roky.

5. Splnění standardu
Povinné: Kohoutková výška: psi 43 – 48 cm, feny 41 – 46 cm, toleruje se +1 cm, -1 cm.
Chrup: skus nůžkový, klešťový, reverzibilní nůžkový, zuby musí nasedat bez mezery.
Je možné na klubové výstavě požádat rozhodčího o změření kohoutkové výšky psa/feny a kontrolu zubů a zapsání do posudku. Anebo na stránkách KCHLS – Chov je seznam rozhodčích, kteří jsou oprávněni k měření kohoutkové výšky a kontrole zubů mimo výstavní kruh. Je mezi nimi i naše poradkyně chovu/rozhodčí paní Janická. Telefonická domluva předem je samozřejmostí. Zápis se provede do průkazu původu uchovňovaného psa/feny.

Plemeno nepodléhá zkoušce z výkonu.

Chovnost platí od 15 měsíců věku psa/feny (první krytí), u feny do 8 let, u psa neomezeně.

Doporučené: První krytí feny při 2. až 3. hárání, nejpozději první krytí feny do 4 až 5 let věku.

Po splnění všech podmínek chovnosti vyplníte Žádost o uchovnění (tiskopis na webu KCHLS) a ten odešlete poradci chovu + originál PP + 1 kopie, originální posudky z výstav + 1 kopie každého, Potvrzení o RTG vyšetření s výsledkem vyšetření kloubů + 1 kopie, výsledky genetického vyšetření + 1 kopie, doklad o členství v KCHLS (kopie členského průkazu) včetně dokladu o platbě pro dané období. Poradce chovu uveden v Kontaktech.

Zároveň zašlete e-mailem kvalitní fotku psa/feny, doporučuji nejlépe ve výstavním postoji a výstavní úpravě.