Přeskočit na obsah

Chci uchovnit psa / fenu

Od 1. 8. 2023 platí nové podmínky pro uchovnění jedinců!

1. Výstavy
Od 1. 8. 2023 se nemění
Povinné: 2 x výstava vyššího typu (pod FCI) – mezinárodní, národní + 1x povinná výstava klubová nebo speciální se zadáváním titulu CAC. Uznávají se pouze výstavy v České republice od třídy mladých a starších, ocenění/známka Výborný a Velmi dobrý.
Doporučené: počet dalších absolvovaných výstav není omezen, je možné usilovat o získání šampionátů mladých, dospělých, veteránů a to v ČR i v jiných zemích.

2. Rentgeny kloubů
Od 1. 8. 2023 se mění
Povinné: vyšetření dysplazie kyčelních kloubů = DKK. Zápisní řád ČMKU i Chovatelský řád FCI vylučuje z chovu jedince se zjištěnou dysplazií kyčelního kloubu těžkého stupně, tedy stupněm E. Od 1. 8. 2023 se mění: do chovu smějí být zařazeni pouze jedinci s výsledkem A, B, C.
Doporučené: vyšetření dysplazie loketních kloubů = DLK, eventuelně OCD ramen = osteochondróza. Na RTG vyšetření kloubů může pes/fena až po dosažení věku 12 měsíců a kdykoli později. RTG vyšetření může provést jakýkoli veterinární lékař, ale posouzení snímků smí provést jen vet, který má osvědčení posuzovatele vydané Komorou veterinárních lékařů – oficiální posuzovatel.
Pokud provede snímkování vet, který je zároveň posuzovatel (pro jiná plemena), není nutné snímky nikam posílat, vše se vyřídí u jednoho veta. Je možné nechat provést snímkování u kteréhokoli veta ( který má patřičné vybavení a umí to) a ten snímky pošle klubovým posuzovatelům na CD. Každý vet, který provede RTG kloubů, zapíše tento úkon do průkazu původu psa/feny. POTVRZENÍ O RTG VYŠETŘENÍ na DKK a DLK vystaví buď přímo posuzovatel, pokud provede snímkování a je zároveň posuzovatel, v případě, že se snímky posílají klubovým posuzovatelům, přijde majiteli psa/feny poštou po zaplacení nebo na dobírku. Kluboví posuzovatelé jsou uvedeni v Kontaktech.

3. Genetická vyšetření
Od 1. 8. 2023 se mění
Povinné: vyšetření na JE = Juvenilní epilepsie (epilepsie postihující štěňata a mladá zvířata) s výsledkem clear nebo carrier. Pokud jsou oba rodiče čistí/clear, není nutné testovat, ale je nutné doložit (CBP = clear by parents).
Od 1. 8. 2023 se doplňují další povinné genetické testy:
Další genetická vyšetření jsou důležitá pro chov zdravých jedinců s odpovídající srstí:
LSD = Lagotto Storage Disease (lysozomální střádavé onemocnění = progresivní neurologická porucha, chování jako je neklid, deprese, agrese) s výsledkem clear nebo carrier. Vlastní testy nebo doložení rodičů platí jako u JE.
PRA-prcd = Progresivní retinální atrofie, platí stejně jako u LSD.
Furnishing = osrstění obočí a vousů s výsledkem F/F, případně F/f, platí stejně jako u LSD.
Doporučené:
Curly = kudrnatost
Genetické laboratoře stále objevují nové genetické zákonitosti a nabízejí stále nová vyšetření. Je možné nechat udělat další vyšetření případně i celý DNA profil (v zahraniční laboratoři). Zvláště u krycích psů je důležité nezůstat jen u vyšetření povinného. Genetické laboratoře jsou uvedené v Kontaktech. Genetická vyšetření nejsou omezená věkem, dají se provést již u štěňat z bukálního stěru – sliny (za dodržení určitých podmínek), případně z krve a kdykoli později.

Od 1. 8. 2023 se mění podmínky pro možnost uplatnění CBP!
CBP neboli clear by parents, čili čistý po rodičích je omezen pouze na jednu generaci, čili pouze na syny a dcery čistých rodičů (doloží se testy rodičů nebo zápisem v PP rodičů). Další generace už musí mít své vlastní genetické testy! .

4. Vyšetření očí
Doporučené: oftalmologickým vyšetřením na dědičné oční vady = DOV. Genetické vyšetření lze provést s ostatními genetickými testy ale i samostatně. Oftalmologické vyšetření provede vet. oftalmolog, který má osvědčení vydané Komorou veterinárních lékařů – oficiální posuzovatel. Oftalmologické vyšetření zahrnuje vyšetření na 16 dědičných očních vad a má platnost 2 roky.

5. Splnění standardu
Od 1. 8. 2023 se nemění
Povinné: Kohoutková výška: psi 43 – 48 cm, feny 41 – 46 cm, toleruje se +1 cm, -1 cm.
Měření kohoutkové výšky pro uchovnění se uznává až ve věku od 12 měsíců!
Chrup: skus nůžkový, klešťový, reverzibilní nůžkový, zuby musí nasedat bez mezery.
Je možné na klubové výstavě požádat rozhodčího o změření kohoutkové výšky psa/feny a kontrolu zubů a zapsání do posudku. Anebo na stránkách KCHLS – Chov je seznam rozhodčích, kteří jsou oprávněni k měření kohoutkové výšky a kontrole zubů mimo výstavní kruh. Je mezi nimi i naše poradkyně chovu/rozhodčí paní Janická. Telefonická domluva předem je samozřejmostí. Zápis se provede do průkazu původu uchovňovaného psa/feny.

Plemeno nepodléhá zkoušce z výkonu.

Chovnost platí od 15 měsíců věku psa/feny (první krytí), u feny do 8 let, u psa neomezeně.

Doporučené: První krytí feny při 2. až 3. hárání, nejpozději první krytí feny do 4 až 5 let věku.

Po splnění všech podmínek chovnosti vyplníte Žádost o uchovnění (tiskopis na webu KCHLS) a ten odešlete poradci chovu + originál PP + 1 kopie, originální posudky z výstav + 1 kopie každého, Potvrzení o RTG vyšetření s výsledkem vyšetření kloubů + 1 kopie, výsledky genetického vyšetření + 1 kopie, doklad o členství v KCHLS (kopie členského průkazu) včetně dokladu o platbě pro dané období. Poradce chovu uveden v Kontaktech.

Zároveň zašlete e-mailem kvalitní fotku psa/feny, doporučuji nejlépe ve výstavním postoji a výstavní úpravě.