Přeskočit na obsah

Chci vlastnit chovatelskou stanici

Chovatelská stanice = mezinárodně chráněný název chovatelské stanice.
Majitelem CHS může být pouze jedna právně způsobilá osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm v ČR. Na stránkách ČMKU – Dokumenty – Žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, tuto žádanku vytiskněte, čitelně vyplňte a poštou zašlete na adresu ČMKU (elektronické podání není v současné době možné). Doporučuji vyplnit všech 6 názvů, kdyby byly některé již obsazeny, zbývají další k registraci. Každý název je originální a platný pro celou FCI (75 členských zemí, přes 340 plemen psů). Doporučuji vyplnit OPRAVDU čitelně, aby nedošlo ke zkomolení vašeho názvu CHS. Počítejte s delší dobou vyřízení, cca 3 měsíce, pokud jsou všechny vaše návrhy názvů obsazené, žádanka se vrací a celé se to opakuje. Na žádance je i informace o občanském průkazu, nezapomeňte. Platba proběhne až po vyřízení, certifikát je zaslaný na dobírku.